ଲଣ୍ଡନ, ୭।୮(ଏଏଫ୍‌ପି)- ଆମେରିକାର ଟୋରି ବୋଓ୍ବି ଏଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଆଇଏଏଏଫ୍‌ ଓ୍ବାଲର୍‌ଡ ଆଥଲେଟିକ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ୍‌ର ମହିଳା ୧୦୦ ମିଟର ଟାଇଟଲ ଜିତିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲରେ ଟୋରି (୧୦.୮୫ ସେକେଣ୍ଡ) ରିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣପଦକ ବିଜୟିନୀ ଏଲାଇନ ଥମ୍ପସନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଫାଇନାଲରେ ବେଶ୍‌ ରୋମାଞ୍ଚ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଇଭରକଷ୍ଟର ମାରିଏ-ଜୋଶି ଟା ଲୋଉ ଓ ଟୋରିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭରୁ ବେଶ୍‌ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଅନ୍ତିମ କ୍ଷଣରେ ମାରିଏ-ଲୋଉ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଶେଷରେ ଟୋରି ବାଜିମାତ୍‌ କରିନେଇ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାତେଇଥିଲେ। ମାରିଏ-ଜୋଶିଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ନେଦରଲାଣ୍ଡର ଡାଫନେ ଶ୍ଚିପର୍ସ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ତେବେ ରେସରେ ସବୁଠୁ ନିରାଶ କରିଥିଲେ ଜାମାଇକାର ଏଲାଇନ ଥମ୍ପସନ। ପୂର୍ବରୁ ପୁରୁଷ ୧୦୦ ମିଟରରେ ତାରକା ଧାବକ ଉସେନ ବୋଲ୍ଟ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିବାରୁ ଥମ୍ପସନ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣପଦକ ଜିତିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖିଥିଲେ।

"/>

ଟୋରିଙ୍କୁ ୧୦୦ ମିଟର ବିଶ୍ୱ ଟାଇଟଲ


ଲଣ୍ଡନ, ୭।୮(ଏଏଫ୍‌ପି)- ଆମେରିକାର ଟୋରି ବୋଓ୍ବି ଏଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଆଇଏଏଏଫ୍‌ ଓ୍ବାଲର୍‌ଡ ଆଥଲେଟିକ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ୍‌ର ମହିଳା ୧୦୦ ମିଟର ଟାଇଟଲ ଜିତିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲରେ ଟୋରି (୧୦.୮୫ ସେକେଣ୍ଡ) ରିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣପଦକ ବିଜୟିନୀ ଏଲାଇନ ଥମ୍ପସନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଫାଇନାଲରେ ବେଶ୍‌ ରୋମାଞ୍ଚ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଇଭରକଷ୍ଟର ମାରିଏ-ଜୋଶି ଟା ଲୋଉ ଓ ଟୋରିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭରୁ ବେଶ୍‌ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଅନ୍ତିମ କ୍ଷଣରେ ମାରିଏ-ଲୋଉ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଶେଷରେ ଟୋରି ବାଜିମାତ୍‌ କରିନେଇ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାତେଇଥିଲେ। ମାରିଏ-ଜୋଶିଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ନେଦରଲାଣ୍ଡର ଡାଫନେ ଶ୍ଚିପର୍ସ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ତେବେ ରେସରେ ସବୁଠୁ ନିରାଶ କରିଥିଲେ ଜାମାଇକାର ଏଲାଇନ ଥମ୍ପସନ। ପୂର୍ବରୁ ପୁରୁଷ ୧୦୦ ମିଟରରେ ତାରକା ଧାବକ ଉସେନ ବୋଲ୍ଟ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିବାରୁ ଥମ୍ପସନ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣପଦକ ଜିତିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖିଥିଲେ।The Oriya daily Dharitri was started on November 24 1974 by the Samajbadi Society from Bhubaneswar, the capital city of Orissa, India. During 1986, Dharitri started web offset printing. The real growth of Dharitri started during late eighties and early nineties. READ ABOUT US

Quick Links

STAY IN TOUCH!

Copyright © Dharitri.com 2016-2017 - All rights reserved Designed and Development by: Dharitri