ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଞ୍ଚ: ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିପାତ୍ର

ହାଣ୍ଡି

ହାଣ୍ଡି

ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଣ୍ଡି ପାତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ରନ୍ଧାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବେଶ୍‌ ସ୍ବାଦଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଚିକିଟା ମାଟିରେ ହାଣ୍ଡି ତିଆରି କରି ଏହାକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ା ଯାଇଥାଏ।

ପଲମ

ପଲମ

ମାଟି ପଲମରେ ବିଭିନ୍ନ ଭଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ମାଟି ପଲମରେ ଭଜା ହୋଇଥିବା ମାଛ ଖାଇବାକୁ ବେଶ୍‌ ଭଲ ଲାଗେ।

ମାଠିଆ

ମାଠିଆ

ମାଟି ମାଠିଆରେ ପାଣି ନେବା ଆଣିବା କରାଯାଇଥାଏ। ମାଟି ମାଠିଆରେ ପାଣି ରଖିଲେ ତାହା ଥଣ୍ଡା ରହିଥାଏ। ଖରାଦିନେ ଏହାର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଥାଏ।

ସୁରେଇ

ସୁରେଇ

ମାଟି ସୁରେଇରେ ପାଣି ରଖା ଯାଇଥାଏ। ମାଟି ସୁରେଇରେ ପାଣି ରଖିଲେ ତାହା ଥଣ୍ଡା ରହିଥାଏ। ଖରାଦିନେ ଏହାର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଥାଏ।

କଳସ

କଳସ

ମାଟି ତିଆରି କଳସ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଚିକିଟା ମାଟିରେ କଳସ ତିଆରି କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ା ଯାଇଥାଏ।