ଫଟୋରେ ଖବର

ସରସ୍ବତୀ ପ୍ରତିମାକୁ ରଙ୍ଗତୂଳୀରେ ଦିଆଯାଉଛି ରୂପ

ସରସ୍ବତୀ ପ୍ରତିମାକୁ ରଙ୍ଗତୂଳୀରେ ଦିଆଯାଉଛି ରୂପ

ଆସୁଛି ସରସ୍ବତୀ ପୂଜା। ଏହାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ସରସ୍ବତୀଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ପ୍ରତିମାକୁ ରଙ୍ଗତୂଳୀରେ ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ।

ଫଟୋରେ ଖବର View All