ଫଟୋରେ ଖବର

ଟ୍ରଲି ରିକ୍ସାରେ ଗଣେଷ

ଟ୍ରଲି ରିକ୍ସାରେ ଗଣେଷ

କଟକ ହାଓ୍ବରା ମୋଟର୍ସ ଛକଦେଇ ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ଟ୍ରଲି ରିକ୍ସାରେ ଗଣେଷ ପ୍ରତିମାକୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଯୁବକମାନେ। 

ଫଟୋରେ ଖବର View All