ଫଟୋରେ ଖବର

ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ବିବୃତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି

ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ବିବୃତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି

ବିଜେଡି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ବିଜେଡିର ମୁଖପାତ୍ର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରେସ୍‌କୁ ବିବୃତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି।

ଫଟୋରେ ଖବର View All