ଫଟୋରେ ଖବର

ସମ୍ବଲପୁର ବାଲିବନ୍ଧୁ ସାମିଆଗୁଡିରେ ଦୀପଦାନ

ସମ୍ବଲପୁର ବାଲିବନ୍ଧୁ ସାମିଆଗୁଡିରେ ଦୀପଦାନ

ବୁଧବାର ସମ୍ବଲପୁର ବାଲିବନ୍ଧୁ ସାମିଆଗୁଡିରେ ଭକ୍ତମାନେ ବୃଷଭଙ୍କ ଚତୁପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୀପଦାନ କରୁଛନ୍ତି

ଫଟୋରେ ଖବର View All