Dharitri News
ଫଟୋରେ ଖବର

ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଜାଗୃତି ସଂସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ୀମଦ୍‌ ଭଗବଦ୍‌ କଥା ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ

ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଜାଗୃତି ସଂସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ୀମଦ୍‌ ଭଗବଦ୍‌ କଥା ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ

ବୁଧବାର ସମ୍ବଲପୁର ଅଇଁଠାପାଲି ପିଏଚ୍‌ଡି ପଡିଆରେ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଜାଗୃତି ସଂସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଶ୍ରୀମଦ୍‌ ଭଗବଦ୍‌ କଥା ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ସୁସଜ୍ଜିତ ମଣ୍ଡପ

ଫଟୋରେ ଖବର View All