ଫଟୋରେ ଖବର

ଜନୈକା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଓ ତାଙ୍କୁ ପରେ ଚାଲାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ଥାନା ପୋଲିସ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।

ଜନୈକା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଓ ତାଙ୍କୁ ପରେ ଚାଲାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ଥାନା ପୋଲିସ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।

ଜନୈକା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଓ ତାଙ୍କୁ ପରେ ଚାଲାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ଥାନା ପୋଲିସ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।

ଫଟୋରେ ଖବର View All