ଫଟୋରେ ଖବର

ବୌଦ୍ଧ ଜିଲା କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଜନଜାତି କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପଲଶାଗୋରା ହାଇସ୍କୁଲଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

ବୌଦ୍ଧ ଜିଲା କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଜନଜାତି କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପଲଶାଗୋରା ହାଇସ୍କୁଲଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

ବୌଦ୍ଧ ଜିଲା କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଜନଜାତି କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପଲଶାଗୋରା ହାଇସ୍କୁଲଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

ଫଟୋରେ ଖବର View All