ଫଟୋରେ ଖବର

ନୃସିଂହନାଥରେ ଧନୁଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କ ବୁଡ଼

ନୃସିଂହନାଥରେ ଧନୁଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କ ବୁଡ଼

ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବା ପରେ କଂସଙ୍କ ପାତ୍ର, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପାରିଷଦମାନେ ପାପ ପୋଚନ ପାଇଁ ପାଇକମାଳର ନୃସିଂହନାଥରେ ବୁଡ ପକାଉଛନ୍ତି ।

ଫଟୋରେ ଖବର View All