ସମ୍ବଲପୁର

ଅସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶରେ ପାଠପଢା

ଅସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶରେ ପାଠପଢା


ରେଙ୍ଗାଲି,୧୧।୧୨(ଡି.ଏନ.ଏ.)-
ଉଁଚ ମାନର ଶିକ୍ଷା ବାହାନାରେ ଶିକ୍ଷାକେ ବେବସାଏ କରି, ଶିକ୍ଷାନୁଷଠାନର ମାଲିକମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଁକା ରୁଜଗାର କରୁଛନ। ହେଲେ ଇସକୁଲରେ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରକର ମଉଲିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗକେ ଭିଲ ସେମାନେ ଭୁଲିଯାଉଛନ। ଯେନଥିରଲାଗି ଭିନେ ଭିନେ ଯାଗାରେ ବହୁତଟେ ଘଟନା ଦେଖବାକେ, ଶୁନବାକେ ମିଲୁଛେ। ପିଇଲା ପାନିନୁ ମୂଲ କରି ରହେବାର, ଖାଏବାର, ଆପାତକାଲିନ ସୁବିଧା, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ, ନିଅଁ।ପାନିରୁ ବଁଚବାର ବେବସତା, ଇସକୁଲର ବାଡା ଭିଲ ନାଇଁ ତିଆର କରି ପିଲାକର ଜୀବନ ସଁ।ଗେ ଖେଲ ଖେଲୁଛନ। ଏନତା ଗୁଟେ ଇସକୁଲ ହେଉଛେ ଆଦିଦ୍ୟ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଇସକୁଲ।
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲା ଶାସନ ପାଖର ଭାଲୁବାହାଲନେ ୨୦୦୭ ମସିହାନୁ ମୂଲ ହେଇଛେ ଆଦିତ୍ୟ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଇସକୁଲ। ଏହେଦ୍‌କା ଇ ଇସକୁଲରେ ୫ଶହ ନୁ ଅଧ୍‌କା ନର୍ସରୀରୁ ୧୦ ଶ୍ରେନୀ ତକ୍‌ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ। ସେଥ୍‌ରୁ ଅଧା ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହୁଛନ। ହେଲେ ପିଲାମାନକର ଲାଗି ମଉଲିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ଭିଲ ଅଭାବ ରହିଛେ। ଘରୋଇ ଇସକୁଲ ହେଇଥିଲେ ଭିଲ ଅଧ୍‌ପନତରିଆ ଗଢ଼ା ହେଇଥିବାର ଘରେ ଚାଲିଛେ ପାଠପଢ଼ା। ଇସକୁଲର ମନମୁଖି କାମକାଜ ଲାଗି ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରମାନେ ବଡାଅସବିଧାରେ ବାର ବାର ପଡୁଥିବାର ଅଭିଭାବକ ମାନକରନୁ ଜନାଯାଇଛେ। ସୁରକ୍ଷା ଦୁରୁଷଟିରୁ ଦେଖଲେ ଇସକୁଲରେ ନିଜର ପିଲାଛୁଆକୁ ଛାଡବାର ଲାଗି ଝନେ ୭ଥର ଚିନ୍‌ତା କରବାକେ ପଡବା। ଭାଲୁବାହାଲ ଛକରୁ ପାଖାଖାଖି ୧ କିମି. ଦୂରେ ଆର କେନାଲ ଖଁଡିରୁ ୧୫୦ ମିଟର ଭିତରେ ଇ ଇସକୁଲଟା ଅଛେ। ଇସକୁଲର ଚାରହିକୁତି ବାଡା ନାଇଁଥିଲେ ଭିଲ ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ। ଇସକୁଲକେ ଢ଼ୁକୁନ ଢ଼ୁକୁନ ଗୁରଦୁଟେ ମହୁ ଫେନା ଝୁଲୁଛେ। ଭିନେ ଭିନେ ସମିଆରେ ଇସକୁଲର ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରମାନକୁ ମହୁମାଛି ମାରିଥିବାର ଅଭିଭାବକମାନେ କହିଛନ। ଇ ଇସକୁଲର ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହୁଥିବାର ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରମାନେ କେନାଲ ପାନି ବେଭାର କରୁଥିବାର ଦେଖବାକେ ମିଲିଛେ। କେନାଲରୁ ଇସକୁଲ କତୁରପକ୍ଷ ଗୁଟେ ପାଇପରେ ପାନିଆନି ଗୁଟେ ଟଁାକିରେ ରଖୁଛନ ଆର ସେ ପାନିକେ ବେଭାର କରାଯାଉଛେ। ଟଁାକିର ଚାରହିକୁତି ଆର ଟଁ।କିକେ ଦେଖଲେ ସେଟା ଗୁଟେ ଜଗଡା ପକାଲା ଠାନ ବାଗିର ଦିଶୁଛେ। ଇ ପାନିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରମାନେ ବେଭାର କରବାରଟା ବଡଭାରି ଦୁଖର କଥା ଆଏ। ଇସକୁଲ ପରିସର ଆର ଘରମାନେ ଯେନ ହିସାବେ ନିଅଁ।ନାଇଁ ଧରବାର ସେ ହିସାବେ ତିଆର ହେଲାବାଗି ନାଇଁ ଦିଶବାର। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନସାରେ ଫିବଛର ଅଗ୍ନିସମ ବିଭାଗ ଦେଖରେଖ କରି ରିନୁଆଲ ସାଟିଫିକେଟ ଦେବାରକଥା। ଇସକୁଲର ଉପର ମହଲାରେ ବିନା ବାଡାରେ ଖୁଲା ଛାତେ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ର ସବୁବେଲେ ବୁଲୁଛନ। ଘର କାମ ବଂଦ ଥିବାର ଲାଗି ଲୁହାଛଡମାନେ ଗିଜରି ଗିଜରି ବିପଦ ଅବସତାନେ ଅଛେ। ସବୁଠାନୁ ଆଶିର୍ଯ୍‌ ବିଷେ ହେଉଛେ ଇସକୁଲ ଠାନୁ ୨୦ରୁ ୩୦ ମିଟର ଭିତରେ ଗୁଟେ ଖୁଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫରମର ଅଛେ। ବହୁତଟେ ଏନତା ଅବେବସତା ଅଛେ ଯେନ୍‌ଟାକେ ଇସକୁଲ କତୁରପକ୍ଷ ସୁରକ୍ଷାକେ ଆଖିଠାର ମାରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରମାନକର ଭବିଷ୍ୟତ ସଁାଗେ ଖେଲ ଖେଲୁଥିବାର ଚରଚା ହେଉଛେ। କେତେବେଲେ ଯେ କେନ୍‌ ଘଟନା ଘଟବା ସେଟା ଭଗବାନକୁ ଜନା ବଲି ଲୋକ କହୁଛନ। ଇ ସବୁ ଘଟନା ବାବଦେ ଅଭିଭାବକମାନକରନୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଜାନଲା ଉତରୁ ଇସକୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀକୁଁ ଭେଟବାକେ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀକଁର ପାଖୁ ଇ ସବୁ ଅବ୍ୟବସତାର ସନତୋଷଜନକ ଉତର ନାଇଁ ପାଇପାରଲେ। ଇସକୁଲ ପରିସରକେ ବୁଲି ଦେଖବାର ଲାଗି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିକୁଁ ବାରନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ। କହିଥିଲେ ଯେ ଇସକୁଲର ନିର୍ଦେଶକକଁର ବିନା ଅନୁମତିରେ କାହାକେ ଭିତିରକେ ଛାଡି ନାଇଁ ପାରେ କି କିଛି କହି ବି ନାଇଁ ପାରେଁ। ଇଠାନେ ଗୁଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୁରୁଷଟି ହେଉଛେ ଯେ ଯଦି ଆଦିତ୍ୟ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଇସକୁଲରେ ସବୁ ଠିକ୍‌ଠାକ ଅଛେ ଆର ଠିକ୍‌ ଚାଲିଛେ ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନକୁ ପରିସର ବୁଲି ଦେଖବାକେ କଁାହେଲାଯେ ଅନୁମତି ଦିଆନାଇଁଗଲା।

All Right Reserved By

Model This Week

Model This Week

ସମ୍ବଲପୁର

କାର୍ତ୍ତିକ ପ୍ରଧାନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା:୮ ବର୍ଷ ପରେ ବି ପୋଲିସ ହାତ ଖାଲି

କାର୍ତ୍ତିକ ପ୍ରଧାନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା:୮ ବର୍ଷ ପରେ ବି ପୋଲିସ ହାତ ଖାଲି

ସମ୍ବଲପୁର,୨୬।୪(ବ୍ୟୁ.ରୋ.): ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲା ଯୁଯୁମୁରା ଥାନା ଡଙ୍ଗାପାଳ ଗ୍ରାମର କାର୍ତ୍ତିକ ପ୍ରଧାନ (୨୫) ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ୮ ବର୍ଷ ବିତିଛି। ହେଲେ ପୋଲିସ ଅପରାଧୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚତ୍ ପାରିନାହିଁ।

ଦେଢ଼ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ନିର୍ମାଣ

ଦେଢ଼ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ନିର୍ମାଣ

ଧମା,୨୬।୪(ଡି.ଏନ.ଏ.)ମାନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ବତେମୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ସରଡ଼ାଜୋର ଖଣ୍ଡିରେ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ତଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ ସରିବାର ନଁ। ଧରୁନି। ଏ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଉଦାସୀନତାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି।

ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ କାରଖାନା ପ୍ରଦ୍ୟୁଷଣ

ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ କାରଖାନା ପ୍ରଦ୍ୟୁଷଣ

ରାଉରକେଲା ଅଫିସ,୨୬।୪: କଲୁଙ୍ଗା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କେତେକ କାରଖାନାରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁଷଣ ମାତ୍ରା ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି । ଏହି କାରଖାନା ଗୁଡିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଦ୍ୟୁଷଣ ବୋର୍ଡ ନିୟମକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ।

ମା’ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ : ଅସହାୟ ୨ ଅନାଥ ଭଉଣୀ, ସାହା ହେବାକୁ କେହିନାହିଁ

ମା’ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ : ଅସହାୟ ୨ ଅନାଥ ଭଉଣୀ, ସାହା ହେବାକୁ କେହିନାହିଁ

ଜୁନାଗଡ,୨୬।୪(ଡି.ଏନ.ଏ.): ପ୍ରଥମେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ମା’। ବାପା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ୨ ଭଉଣୀ ଆଶା ଭରସା କରି ରହିଥିଲେ। ଶେଷରେ ବାପା ବି ଚାଲିଯିବା ପରେ ୨ ଭଉଣୀ ହୋଇଗଲେ ଅନାଥ।

ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଜଣେ ଅଟକ

ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଜଣେ ଅଟକ

ରେଙ୍ଗାଲି,୨୬।୪(ଡି.ଏନ.ଏ.): ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲା କତରବଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୁଣିମହୁଲଠାରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ବୁଧବାର ଏକ ବରଯାତ୍ରୀ ବସ୍‌ ଯୋଗେ ରୁଣିମହୁଲର ଗଗନ ଦଣ୍ଡସେନା(୨୪) ଯୋଗେ ଫେରୁଥିବାବେଳେ ବସ୍‌ ରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥଲେ।

ଜାତୀୟ ସେବା ଯୋଜନା ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା ଶିବିର

ସମ୍ବଲପୁର, ୨୬। ୪ (ବ୍ୟୁ.ରୋ.): ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାତୀୟ ସେବା ଯୋଜନା ପକ୍ଷରୁ ମାନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ମାନଧାତା ବାବା କଲେଜଠାରେ ଗୁରୁବାର ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥା ଶୀର୍ଷକ ସଚେତନତା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ।

କିନ୍ନରଙ୍କ ବହୁଚରୀ ମାତା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା

କିନ୍ନରଙ୍କ ବହୁଚରୀ ମାତା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା

ସମ୍ବଲପୁର, ୨୬। ୪ (ବ୍ୟୁ.ରୋ.): ସମ୍ବଲପୁର କିନ୍ନରଙ୍କ ବହୁଚରୀ ମାତା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଗୁରୁବାର ମୁଦିପଡା ସ୍ଥିତ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, କଳସ ଅଧିବାସ, ଗଣପତି ପୂଜା, ବରୁଣ ପୂଜା, ଦେବୀଙ୍କ ଉପଚାର, ନବଗ୍ରହ ପୂଜା, ଦଶଦିଗପାଳ ପୂଜା ହୋଇଥିଲା ।

ଓଡିଆ ସପ୍ତାହ ପାଳିତ: ବକୃତା ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଲେ କର୍ମଚାରୀ

ଓଡିଆ ସପ୍ତାହ ପାଳିତ: ବକୃତା ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଲେ କର୍ମଚାରୀ

ସମ୍ବଲପୁର,୨୬।୪ (ବ୍ୟୁ.ରୋ.): ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣି ପାରିବେ ।

ବରକାନିରେ ପାନୀୟଜଳ ସମସ୍ୟା

ବଙ୍ଗୋମୁଣ୍ଡା,୨୬।୪:(ଡି.ଏନ୍‌.ଏ.): ବଙ୍ଗୋମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଠେମରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବରକାନି ଗଁ।ରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ରହିଥିବାର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ରାଧାମୋହନ ବେହେରା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ

ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ

ବଙ୍ଗୋମୁଣ୍ଡା,୨୬।୪(ଡି.ଏନ୍‌.ଏ.): ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲା ବଙ୍ଗୋମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୁରୁବାର ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉଦ୍‌ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି ।

ସାପକାମୁଡ଼ାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସ୍ନେକ୍‌ ହେଲ୍ପଲାଇନ ସଦସ୍ୟ

ଭବାନୀପାଟଣା, ୨୬।୪ (ଡି.ଏନ୍‌.ଏ.): କଳାହାଣ୍ଡି ସ୍ନେକ୍‌ ହେଲ୍ପ ଲାଇନର ସଦସ୍ୟ ବିଶେଶ୍ୱର ସାହୁ ବୁଧବାର ଖବରପାଇ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ସାପ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବାବେଳେ ସାପ କାମୁଡ଼ାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ।

୪ରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର

ଭବାନୀପାଟଣା,୨୬।୪ (ଡି.ଏନ୍‌.ଏ.): କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲା କ୍ରୀଡା ସଂସ୍ଥା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲାଲବାହାଦୂର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ମେ ୪ ରୁ ୧୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୯ ବର୍ଷରୁ ୧୩ ବର୍ଷ ବୟସର ବାଳିକା ଓ ବାଳିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହେବ ବୋଲି ଜିଲା କ୍ରୀଡା ସଂସ୍ଥାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଜଗମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ପ୍ରେସ ବିବୃତ୍ତିରେ ଗୁରୁବାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।