ମେଲ୍‌ବୋର୍ନ: ୭୦ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ମାନବ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସି ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ପହଞ୍ଚତ୍ଥିଲା। ତେବେ ୨୦ ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ମାନବ ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ପହଞ୍ଚତ୍ଥିଲା ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆକଳନ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗବେଷଣା ଭୁଲ୍‌ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆସ୍ଥିତ ମାକ୍ୱାରି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗବେଷକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କରାଯାଇଥିବା ଅଧ୍ୟୟନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ମାନବ ୬୦,୦୦୦ରୁ ୬୫,୦୦୦ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାର ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ପହଞ୍ଚତ୍ଥିଲେ।

ପ୍ରଥମେ ମଣିଷ ବିଷୁବ ମଣ୍ଡଳୀୟ ତୃଣଭୂମି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆସ୍ଥିତ ପଶ୍ଚିମ ସୁମାତ୍ରାର ଗୁମ୍ଫାସ୍ଥଳରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆସ୍ଥିତ କୁଇନ୍ସଲାଣ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗବେଷକ ଗିଲ୍‌ବର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍‌ କହନ୍ତି, ମଣିଷ ବାସକରିବା ପାଇଁ ତୃଣଭୂମି ସହଜସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ବିଶେଷକରି ସାଭାନ୍ନା ଅରଣ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ମାନବ ପୂର୍ବକାଳରେ ବାସଭୂମି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ବୁଝାପଡ଼େ ଯେ, ଏହି ଲୋକମାନେ ଯୋଜନା ଏବଂ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁବ୍‌ ଚତୁର ଥିଲେ। ଗୁମ୍ଫାସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଥିବା ନମୁନାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ନୂଆ ଡେଟିଂ ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ ସେଠାରୁ ଯେଉଁ ଶିଳା ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦାନ୍ତ ମିଳିଛି ତାହା ୬୩,୦୦୦ରୁ ୭୩,୦୦୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଜର୍ନାଲ ନେଚରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 

ମେଲ୍‌ବୋର୍ନ: ୭୦ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ମାନବ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସି ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ପହଞ୍ଚତ୍ଥିଲା। ତେବେ ୨୦ ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ମାନବ ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ପହଞ୍ଚତ୍ଥିଲା ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆକଳନ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗବେଷଣା ଭୁଲ୍‌ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। 
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆସ୍ଥିତ ମାକ୍ୱାରି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗବେଷକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କରାଯାଇଥିବା ଅଧ୍ୟୟନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ମାନବ ୬୦,୦୦୦ରୁ ୬୫,୦୦୦ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାର ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ପହଞ୍ଚତ୍ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ମଣିଷ ବିଷୁବ ମଣ୍ଡଳୀୟ ତୃଣଭୂମି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆସ୍ଥିତ ପଶ୍ଚିମ ସୁମାତ୍ରାର ଗୁମ୍ଫାସ୍ଥଳରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆସ୍ଥିତ କୁଇନ୍ସଲାଣ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗବେଷକ ଗିଲ୍‌ବର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍‌ କହନ୍ତି, ମଣିଷ ବାସକରିବା ପାଇଁ ତୃଣଭୂମି ସହଜସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ବିଶେଷକରି ସାଭାନ୍ନା ଅରଣ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ମାନବ ପୂର୍ବକାଳରେ ବାସଭୂମି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ବୁଝାପଡ଼େ ଯେ, ଏହି ଲୋକମାନେ ଯୋଜନା ଏବଂ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁବ୍‌ ଚତୁର ଥିଲେ। ଗୁମ୍ଫାସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଥିବା ନମୁନାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ନୂଆ ଡେଟିଂ ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ ସେଠାରୁ ଯେଉଁ ଶିଳା ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦାନ୍ତ ମିଳିଛି ତାହା ୬୩,୦୦୦ରୁ ୭୩,୦୦୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଜର୍ନାଲ ନେଚରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 
"/>

୭୦ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏସିଆରେ ପହଞ୍ଚତ୍ଥିଲା ମାନବ


ମେଲ୍‌ବୋର୍ନ: ୭୦ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ମାନବ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସି ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ପହଞ୍ଚତ୍ଥିଲା। ତେବେ ୨୦ ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ମାନବ ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ପହଞ୍ଚତ୍ଥିଲା ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆକଳନ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗବେଷଣା ଭୁଲ୍‌ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆସ୍ଥିତ ମାକ୍ୱାରି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗବେଷକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କରାଯାଇଥିବା ଅଧ୍ୟୟନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ମାନବ ୬୦,୦୦୦ରୁ ୬୫,୦୦୦ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାର ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ପହଞ୍ଚତ୍ଥିଲେ।

ପ୍ରଥମେ ମଣିଷ ବିଷୁବ ମଣ୍ଡଳୀୟ ତୃଣଭୂମି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆସ୍ଥିତ ପଶ୍ଚିମ ସୁମାତ୍ରାର ଗୁମ୍ଫାସ୍ଥଳରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆସ୍ଥିତ କୁଇନ୍ସଲାଣ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗବେଷକ ଗିଲ୍‌ବର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍‌ କହନ୍ତି, ମଣିଷ ବାସକରିବା ପାଇଁ ତୃଣଭୂମି ସହଜସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ବିଶେଷକରି ସାଭାନ୍ନା ଅରଣ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ମାନବ ପୂର୍ବକାଳରେ ବାସଭୂମି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ବୁଝାପଡ଼େ ଯେ, ଏହି ଲୋକମାନେ ଯୋଜନା ଏବଂ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁବ୍‌ ଚତୁର ଥିଲେ। ଗୁମ୍ଫାସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଥିବା ନମୁନାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ନୂଆ ଡେଟିଂ ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ ସେଠାରୁ ଯେଉଁ ଶିଳା ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦାନ୍ତ ମିଳିଛି ତାହା ୬୩,୦୦୦ରୁ ୭୩,୦୦୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଜର୍ନାଲ ନେଚରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 

ମେଲ୍‌ବୋର୍ନ: ୭୦ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ମାନବ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସି ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ପହଞ୍ଚତ୍ଥିଲା। ତେବେ ୨୦ ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ମାନବ ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ପହଞ୍ଚତ୍ଥିଲା ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆକଳନ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗବେଷଣା ଭୁଲ୍‌ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। 
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆସ୍ଥିତ ମାକ୍ୱାରି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗବେଷକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କରାଯାଇଥିବା ଅଧ୍ୟୟନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ମାନବ ୬୦,୦୦୦ରୁ ୬୫,୦୦୦ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାର ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ପହଞ୍ଚତ୍ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ମଣିଷ ବିଷୁବ ମଣ୍ଡଳୀୟ ତୃଣଭୂମି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆସ୍ଥିତ ପଶ୍ଚିମ ସୁମାତ୍ରାର ଗୁମ୍ଫାସ୍ଥଳରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆସ୍ଥିତ କୁଇନ୍ସଲାଣ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗବେଷକ ଗିଲ୍‌ବର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍‌ କହନ୍ତି, ମଣିଷ ବାସକରିବା ପାଇଁ ତୃଣଭୂମି ସହଜସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ବିଶେଷକରି ସାଭାନ୍ନା ଅରଣ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ମାନବ ପୂର୍ବକାଳରେ ବାସଭୂମି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ବୁଝାପଡ଼େ ଯେ, ଏହି ଲୋକମାନେ ଯୋଜନା ଏବଂ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁବ୍‌ ଚତୁର ଥିଲେ। ଗୁମ୍ଫାସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଥିବା ନମୁନାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ନୂଆ ଡେଟିଂ ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ ସେଠାରୁ ଯେଉଁ ଶିଳା ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦାନ୍ତ ମିଳିଛି ତାହା ୬୩,୦୦୦ରୁ ୭୩,୦୦୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଜର୍ନାଲ ନେଚରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 


The Oriya daily Dharitri was started on November 24 1974 by the Samajbadi Society from Bhubaneswar, the capital city of Orissa, India. During 1986, Dharitri started web offset printing. The real growth of Dharitri started during late eighties and early nineties. READ ABOUT US

Quick Links

STAY IN TOUCH!

Copyright © Dharitri.com 2016-2017 - All rights reserved Designed and Development by: Dharitri